ТАХЬ (ПРЖЕВАЛЬСКИЙН АДУУ) СЭРГЭЭН НУТАГШУУЛАЛТ

Бид Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг Хомын талд 2004 оноос эхлэн дэлхийд үлдсэн цорын ганц зэрлэг адуу болох "Тахь"-ийг сэргээн нутагшуулж байна.

Хомын Талын Тахь

Хомын Талын Тахь (ХТТ) төрийн бус байгууллага нь дэлхийд үлдсэн цорын ганц зэрлэг адуу болох Тахь (Пржевалькийн адуу)-ийг байгальд сэргээн нутагшуулахад чиглэсэн байгаль хамгаалах хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. 

Үйл ажиллагаа

Бидний ажилтай танилцана уу

Тахь сэргээн нутагшуулалт
Хомын тал дахь байгаль хамгаалал
Орон нутгийн тогтвортой хөгжил
Судалгааны хөтөлбөр
Хомын Талын БЦГ-ын менежмент
Үр дүн