ТАХЬ (ПРЖЕВАЛЬСКИЙН АДУУ) СЭРГЭЭН НУТАГШУУЛАЛТ

Бид Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын нутаг Хомын талд 2004 оноос эхлэн дэлхийд үлдсэн цорын ганц зэрлэг адуу болох "Тахь"-ийг амжилттай сэргээн нутагшуулж байна.

Хомын Талын Тахь

Хомын Талын Тахь (ХТТ) төрийн бус байгууллага нь дэлхийд үлдсэн цорын ганц зэрлэг адуу болох Тахь (Пржевальскийн адуу)-ийг байгальд сэргээн нутагшуулахад чиглэсэн байгаль хамгаалах нэгдсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. 

Үйл ажиллагаа

Бидний ажилтай танилцана уу

Тахь сэргээн нутагшуулалт
Байгаль хамгаалал
Орон нутгийн тогтвортой хөгжил
Судалгааны хөтөлбөр
Хомын Талын БЦГ-ын менежмент
Үр дүн