Завхан аймаг – “Хэрэглэгчээс үйлдвэрлэгч аймаг болох нь”

  • 2019-03-27

Завхан аймгийн ЗДТГ Улаанбаатар хот дахь Нутгийн зөвлөлтэй хамтран  “Хэрэглэгчээс үйлдвэрлэгч аймаг болох нь” хөрөнгө оруулалтын уулзалт хэлэлцүүлгийг 2019 оны 4 сарын 17-ны өдөр зохион байгуулжээ.

Уулзалтын зорилго төвийн болон орон нутгийн аж ахуй эрхлэгчдийг айл өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хувийн хэвшил-улсын өмч хоорондын түншлэлийн хүрээнд өргөн цар хүрээнд татан оролцуулахад оршиж байв. Завхан аймаг нутгийн нөөц, давуу талыг судалсны үндсэн дээр айл өрхийн амьжиргааг дэмжих жижиг дунд үйлдвэрлэл байгуулан хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.

Уулзалт хэлэлцүүлэгт УИХ, засгийн газар, яамд, агентлагууд, аймгийн түвшинд ЗДТГ, их дээд сургуулийн төлөөлөл,  банк, бизнесийн байгууллага, оюутны төлөөлөл зэрэг 300 гаруй хүн оролцов. Хурлын турш оролцогчид хэсэг бүлгийн хүрээнд эх нутаг Завханд хөрөнгө оруулах сонирхлоо илэрхийлж, хувилбаруудыг хэлэлцэж байв. ЗДТГ-ын мэдээлснээр, уулзалтын эцэст нийт 30 тэрбум гаруй төгрөгийн гэрээ, хамтын ажиллагааны хэлэлцээр байгуулагдаж, Завхан аймгийн хөгжлийг дэмжихэд зориулагдах болжээ.

Хомын талын тахь ТББ нь Дөрвөлжин сумд чацаргана боловсруулах үйлдвэр байгуулахад 150 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурав.