ANUDARI Batzorig Khomyn Talyn Takhi Public Outreach and Community Development Officer

Батзоригийн АНУДАРЬ

Батзоригийн Анударь 2013 онд Монгол улсын их сургуулийг зоологич мэргэжлээр төгссөн. 2015 онд Биологийн магистрын зэрэг хамгаалсан. 2017 онд ХТТ ТББ-д ажиллаж эхэлсэн бөгөөд шинээр байгуулагдсан тус байгууллагыг чадавхижуулахад ихээхэн хувь нэмэр оруулсан. Анударь тахийн судалгаа, ажиглалтын тайланг хариуцахаас гадна тахийг байгальд суллан тавихад таатай орчин, нөхцөл бүрдүүлэхээр олон нийт, нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллаж байна.