BALDAN Hanzag KTT Caretaker of Forum Center

Ханзагийн БАЛДАН

Х.Балдан нь Хомын талын уугуул иргэн юм. Тэрээр Хомын талын тахь сэргээн нутагшуулах хөтөлбөрт анхнаас нь ажиллаж ирсэн туршлагатай байгаль хамгаалагчдын нэг бөгөөд одоогоор Хомын станц дахь мэдээллийн төвийг хариуцсан байгаль хамгаалагчийн үүргийг гүйцэтгэж байна.