KHUREL-ERDENE Agchbayar Khomyn Talyn Takhi Reintroduction Manager

Агчбаярын ХҮРЭЛ-ЭРДЭНЭ

Тахийн Сэргээн нутагшуулалт хариуцсан менежерээр ажиллаж байгаа. Завхан аймгийн Отгон суманд төрж өссөн. Байгаль хамгааллын салбарт 10 гаруй жил ажилласан, Сумын ЗДТГ, ТХГН, Олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдэд ажиллаж байсан туршлагатай. 2008 онд МУИС-ийг Экологи- Байгаль хамгааллын биологич мэргэжлээр төгссөн. 2016 онд МУИС-д “Отгонтэнгэрийн УТХГН-т тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” сэдвээр байгалийн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан.

Ажлын туршлага

2009-2010 онд Улиастай сумын ЗДТГ-т Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

2010-2014 онд Отгонтэнгэрийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаанд судалгаа шинжилгээ мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

2014-2016 онд Отгонтэнгэрийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаанд ахлах мэргэжилтэн

2016-2018 онд НҮБ-ын ХХ-ийн “Монгол орны баруун бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх нь” төсөлд Орон нутгийн зохицуулагч

2019-2020 онд “Монголын унаган байгалийн хүлцэл тогтворжилтыг хангах нь” төсөлд Орон нутгийн зохицуулагч

Боловсрол

1994-1998 Бага, Завхан аймгийн Отгон сум,  Жавхлант цогцолбор сургууль

1998-2004 Бүрэн дунд, Завхан аймгийн Улиастай хот,  Жавхлант цогцолбор      сургууль,

2004-2008 Дээд, МУИС-ийн БФ, Экологи байгаль хамгааллын биологич

2010-2016 Магистр, “Отгонтэнгэрийн УТХГН-т тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” сэдвээр, МУИС, ШУС, БУхааны салбар, Экологи байгаль хамгаалал