SHIIRAV Oros Khomyn Talyn Takhi Board Member Founder

Оросын ШИЙРАВ

О.Шийрав нь Хомын талын уугуул иргэдийн төлөөлөл. Тэрээр байгаль орчноо хамгаалахын зэрэгцээ бэлчээрийн даацад тохирсон мал аж ахуй эрхлэлтийг дэмжин бидэнтэй нэгдэн ажиллаж байна.  Түүний аав Орос нь Хомын талд тахь сэргээн нутагшуулах ажилд насан эцэстлээ гар бие оролцсон хүмүүсийн нэг юм.