TSEND-AYUSH Tsendeg Khomyn Talyn Takhi Fence Ranger

Цэндэгийн ЦЭНД-АЮУШ

Ц.Цэнд-Аюуш нь Хомын талын тахь сэргээн нутагшуулах хөтөлбөрт энхнээс нь ажилласан байгаль хамгаалагчдын нэг бөгөөд одоогоор тахийн хашаанд мал бэлчээрлүүлэхгүй байх, уг хашааны хамгаалалт, арчилгаа, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллаж байна.