ZAGARZUSEM Oyunbileg Khomyn Talyn Takhi NGO Head Takhi Ranger

Оюунбилэгийн ЗАГАРЗҮСЭМ

О.Загарзүсэм нь Монгол улсын их сургуулийн Ховд хот дахь салбарыг биологич мэргэжлээр 2017 онд төгссөн. Тэрээр 2012 оноос эхлэн тахь сэргээн нутагшуулах хөтөлбөрт тахь судлаач, байгаль хамгаалагчаар ажиллаж байна. Загарзүсэм нь 2019 оноос тахийн байгаль хамгаалагчдын ахлагчаар ажиллаж эхэлсэн бөгөөд тахийн сүргийн өдөр тутмын ажиглалт, судалгаа хийж, бүртгэлд хяналт тавьж ажилладаг.