Бидэнтэй хамтрах

Бидэнтэй хэрхэн хамтрах вэ?

Манайд зочилно уу

Та бүхнийг тахийн өлгий нутагт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.  Бидэнтэй холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу. 

Хандив тусламж

Таны хандив тахийн өдөр тутмын ажиглалт судалгаа, байгаль хамгаалагчдын техник хэрэгсэл, хүүхэд багачуудын экологийн боловсролд зарцуулагдах болно.