Орон нутгийн тогтвортой хөгжил

Дөрвөлжин сумын Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө

Дөрвөлжин сум нь 2017-2025 хугацаанд хэрэгжүүлэх Тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөгөө боловсруулсан нь  Завхан аймагт хөгжлийн бодлогоо тодорхойлсон анхны сум болоод байна.  Төлөвлөгөөг ХТТ ТББ-ын санхүүжилтээр боловсрулсан бөгөөд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бүхий л дэмжлэг туслалцааг тус ТББ-аас суманд үзүүлж байна. ТХТ-нд эдийн засаг, нийгмийн хөгжил болон байгаль орчны тогтвортой байдал зэрэг гурван чиглэлд тэргүүн ач холбогдол өгчээ. 

Олон нийтийн засаглалыг бэхжүүлж, амьжиргааг сайжруулах нь

Онц, Тавантолгой багийн малчид Завхан голын дагуу ургах зэрлэг чацарганы ойг хамгаалах, байгалийн нөөцийн ашиглалтанд хяналт тавих зорилгоор дөрвөн нөхөрлөл байгуулан ажиллаж байна. Нөхөрлөлийг үйл ажиллагаа тогтвортой явуулахын тулд гишүүд ойн менежмент, олон нийтийн засаглал, өрхийн аж ахуй эрхлэх чиглэлээр сургалтанд хамрагдан жимс хураах үед сайн дураар эргүүл хийж, чацаргана боловсруулах үйлдвэрт хураасан жимсээ нийлүүлэн айл өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж чаджээ.  

Өрхийн амьжиргааг сайжруулах санаачлага биологийн олон янз байдлыг хамгаалахад чиглэж байна

Нутгийн иргэд зэрлэг чацарганы үр ашгийг хүртсээр

2018 онд ХТТ ТББ нь уламжлалт мал аж ахуйгаас гадна өрхийн амьжиргааг дэмжих эх үүсвэр бий болгох зорилгоор чацаргана боловсруулах үйлдвэр Дөрвөлжин сумд байгуулсан. Үйлдвэрлэл явагдаж орон нутгийн зах зээлд бараа бүтээгдхүүнээ борлуулж эхэлсэн юм. Нутгийн иргэд Завхан голын эргээр ургах зэрлэг чацарганы шугуйг хамгаалж, жимсийг нь хурааж үйлдвэрт нийлүүлснээр тодорхой хэмжээний орлого олж, орон нутгийн бизнесийн хөгжилд хувь нэмэр оруулж байна. 

Эвсэг эмэгтэйчүүд” буюу эмэгтэйчүүд сайхан ирээдүйн төлөө нөхөрлөл

ХТТ ТББ нутгийн айл өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх үүднээс нутгийн эмэгтэйчүүд гар урлалын бүтээгдэхүүн урлаж, Франц улсад борлуулахад дэмжлэг үзүүлсээр ирсэн юм. Францын Тахь хамгаалах холбоо ХТТ ТББ-аар дамжуулан гар хийцийн бэлэг дурсгалын зүйлийн захиалгаа Хомын талын эмэгтэйчүүдийн нөхөрлөлд өгч, 3-4 сарын хугацаанд бүтээгдэхүүн бэлэн болдог байна. 2019 оны 5 дугаар сард эмэгтэйчүүдийн урласан эсгий болон оёмол бүтээгдэхүүнүүд Франц руу илгээгдэв.  

Хомын талын торомны ноосыг Франц руу гаргаж эхлэв

Францын Тахь хамгаалах холбоо, ХТТ ТББ болон “Бран де Вьян Тиран” Францын нэрт ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийн хооронд гурван талын гэрээ байгуулснаар 2017 оноос эхлэн Хомын талын торомны ноосыг Франц руу экспортлож эхэлжээ. Францын үйлдвэрлэгч “Хомын тал“ хэмээх брэнд нэрийн дор торомны ноосон бүтээлэг, алчуур зэрэг бүтээгдэхүүн гаргаж, Франц болон Европын бусад орны зах зээлд өндөр үнэлгээ авчээ.

Нутгийн иргэдийн байгаль орчны мэдлэг, мэдээлэл, боловсролыг дээшлүүлэх

Хүүхдийн зуны сургалт

Хомын талын хүүхдүүдийн хүсэн хүлээдэг нэг арга хэмжээ бол ХТТ-аас зохион байгуулдаг хүүхдийн зуны сургалт юм. Энэ арга хэмжээнд малчдын сургуулийн насны хүүхдүүд, сургуулийн Эко клубын гишүүн хүүхдүүд оролцдог. Зуны сургалтын үеэр хүүхдүүд байгаль орчин, ан амьтан ургамлын тухай хөгжилтэй, сонирхолтой хичээлд танхимын болон тоглоомын аргаар хамрагддаг. Ийм сургалт явуулснаар ХТТ Хомын талд байгальд ээлтэй, холбогдох мэдлэг мэдээлэлтэй, эерэг хандлагатай хойч ирээдүйг бэлтгэхэд хувь нэмэр оруулж байна. 

Малчдын форум

2006 оноос хойш нутгийн малчид ХТТ-аас жил бүр зохион байгуулдаг Малчдын форум буюу хэлэлцүүлгийг хүлээж, идэвхтэй оролцдог жишиг тогтжээ.  Энэхүү форум нь малчдад нутгийн байгалийн нөөц ашиглахтай холбоотой шийдвэр гаргахад дуу хоолойгоо хүргэх, байр сууриа илэрхийлэх, байгаль орчныг хамгаалах ажил үйлсэд хэрхэн оролцохыг ярилцах, мэдээлэл солилцох боломжийг олгож байна.

Явуулын номын сан

ХТТ-ийн санаачлагаар 2018 оноос эхлэн явуулын номын сан ажиллаж эхэлсэн юм. Айл өрхүүдэд ном уншиж боловсрох боломжийг бүрдүүлэх улмаас нийт арван хайрцаг ном эмхэтгэж, айлуудын дунд эргэлтэнд оруулжээ. Улмаар малчид хүссэн номоо захиалж, нийтийн уншлагад зориулан хайрцаганд хийж, шинэчилж болох юм. 2019 оны байдлаар 24 өрхийн 88 хүн явуулын номын санг ашиглажээ.  

Бидний ажилтай танилцана уу

Тахь сэргээн нутагшуулалт
Хомын тал дахь байгаль хамгаалал
Судалгааны хөтөлбөр
Хомын талын БЦГ-ын менежмент
Үр дүн