NARANGEREL Nadaldorj KTT Takhi Fence Ranger

Надалдоржийн НАРАНГЭРЭЛ

Н.Нарангэрэл нь 2007 оноос эхлэн ХТТ ТББ-д хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих ажилтнаар ажиллаж байна. Тэрээр Хомын талын малчин өрхүүдийн мал аж ахуйгаас бусад орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, бизнес эрхлэх загвар бий болгох чиглэлээр ажилладаг.